Acte legislative

ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTITUŢIEI 

 • Codul Educației al Republicii Moldova – nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634).
 • Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar din Republica Moldova, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 550 din 10.06.201
 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar din Republica Moldova, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 555 din 12.06.201
 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învățământ în instituțiile medii de specialitate (colegii), în baza Sistemului de Credite de Studii, aprobat prin Hotărârea Colegiului ME nr. 3/3 din 08.07.2014, pus în aplicare prin ordinul ME nr. 811 din 14.07.2014.
 • Ghidul de implementare a Sistemului de Credite de Studii în  învăţământul mediu de specialitate  din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Colegiului ME nr. 3/3 din 08.07.2014, pus în aplicare prin ordinul ME nr. 811 din 14.07.2014.
 • Planul – cadru pentru învăţământul mediu de specialitate, în baza Sistemului de  Credite de Studiu, aprobat prin Hotărârea Colegiului ME nr. 3/3 din 08.07.2014, pus în aplicare prin ordinul ME nr. 811 din 14.07.2014.
 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire sau susţinere a lucrării (proiectului) de diplomă în instituţiile de învăţământ mediu de specialitate (ordinul M.E. nr. 99 din 18 martie 2005, buletinul Învățământului nr. 3, 2005).
 • Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic a copilului, 858 din 23 august 2013.
 • Ordinul Ministrului Educației nr. 234 din 25 martie 2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a studiilor în învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile.
 • Ordinul Ministrului Educației nr. 550 din 10 iunie 2015 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar.
 • Ordinul Ministrului Educației nr. 673 din 9 iulie 2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ profesional tehnic.
 • Ordinul Ministrului Educației nr. 861 din 7 septembrie 2015 pentru aprobarea Codului de etică al cadrului didactic.
 • Ordinul Ministrului Educației nr. 1158  din  4 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a Centrului de excelență.