Sidebar

Orarul activităților extracurriculare

Orarul cercurilor

pentru anul de învăţământ  2019- 2020

                                                                                                      

Nr.

d/o

Denumirea cercului   Ziua  şi timpul      desfăşurării            Locul                 desfăşurării Conducătorul cercului
                                                                               LUNI 
1 Volei 14.35 – 16.10 Sala sportivă Fiodorciuc Veaceslav
2 Mărgăritarele sufletului 14.35 -15.20 Auditoria nr.64 Dobrovolschi Adelina
3 Vovc Mariana 14.35-  16.10 Auditoria nr.58 Vovc Mariana
                                                                             MARȚI 
4 Șah 16.15 -17.00 Sala sportivă Ranga Radu
5 Dame 15.30 – 16.10 Sala sportivă Fiodorciuc Veaceslav
6 Prietenii protecției civile 13.40- 15.20 Auditoria nr.27 Doga Cristina
                                                                           MIERCURI 
7 Baschet 16.15- 17.00 Sala sportivă Ranga Radu
8 Ansamblul folcloric 15.30 – 17.00 Auditoria 25 (bl.III) Gornari Iulia

Farmagiu Adrian

9 Arta decorativă 16.15 – 17.50 Auditoria nr.65 Ostapovici Olga
                                                                                 JOI 
10 Baschet 16.15 – 17.00 Sala sportivă Ranga Radu
11 Prietenii protecției civile 14.35- 16.10 Auditoria nr.27 Doga Cristina
                                                                            VINERI 
12 Mărgăritarele sufletului 8.00 – 8.45 Auditoria nr.64 Dobrovolschi Adelina
                                                                           SÂMBĂTĂ
13 Dansuri populare 10.00 -11.30 Sala de dans Gorpin Nadejda