Oferta

 

DOMENIU DE FORMARE PROFESIONALĂ: ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI CONSILIERE

SPECIALITATEA:  ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

Calificarea acordată: Pedagog social

https://drive.google.com/open?id=1nL_uvx-v5EoH_AKSP826T-q2YcNinJep

Scopurile educaționale și profesionale

Scopul educațional și  profesional constă în formarea unei persoane înalt calificate, care va contribui la promovarea valorilor spirituale și la sporirea bunăstării sociale. Pedagogul social organizează activităţile cotidiene cu persoanele asistate, individual sau în grup, completând sau înlocuind funcţii ale familiei.

Formarea în această profesie presupune o abordare holistică a individului printr-o educaţie multidisciplinară, respectiv asimilarea unor cunostinţe teoretice din domeniul psihologiei, pedagogiei şi sociologiei, precum şi aplicarea lor în practica educativă.

Atribuţiile principale ale pedagogului social vizează planificarea, realizarea şi evaluarea procesului de dezvoltare a copilului/tânărului în cadrul instituţional.

Pedagogul social pledează pentru respectarea intereselor copilului, asigură integrarea şcolară şi socială a acestuia, asistă copilul în dezvoltarea de abilităţi de viaţă independentă şi dezvoltarea personalităţii acestuia.

Calificarea acordată: Lucrător social 

https://drive.google.com/open?id=1snJphqoWMHuuo0GJfrvzJiscs6Dm3G5Y

Scopurile educaționale și profesionale

Scopul educațional și  profesional constă în formarea unei persoane înalt calificate, care va contribui la promovarea valorilor spirituale și la sporirea bunăstării sociale. Acest domeniu urmărește formarea unui specialist competent, apt să aplice diverse metode şi tehnici de lucru cu persoana, familia şi alte categorii de pături sociale, să contribuie la soluţionarea problemelor cu care se confruntă, să intervină în situaţiile de criză şi să acţioneze pentru a schimba viaţa beneficiarilor spre bine.

Lucrătorul social este o persoană care se ocupă cu îndrumarea, gestionarea dosarelor, reabilitarea tinerilor/copiilor cu probleme instituționalizate. Competențele generale formate țin de  planificarea în timp a activităților specifice, comunicarea interpersonală, lucrul multidisciplinar în echipă, întocmirea dosarului de caz, elaborarea dosarului personalizat al copilului/tânărului, prezentarea dosarului în fața șefului de departament, îndrumarea socială şi juridică a familiei copilului etc

SPECIALITATEA: SERVICII ADMINISTRATIVE ȘI DE SECRETARIAT

 Calificarea acordată: Asistent manager

https://drive.google.com/open?id=19eFNdm2xsLs8ur2F-mWpvILxc06KODnw

Scopurile educaționale și profesionale

Specialitatea „Servicii administrative și de secretariat” oferă posibilitatea obţinerii de competenţe ce vor fi valorificate în diverse arii şi domenii de activitate profesională: Management, Jurisprudenţă, Administraţie publică, Organizarea şi funcţionarea proceselor administrative, Resurse umane, Notariat.

 SPECIALITATEA: EDUCAȚIE TIMPURIE

Calificarea acordată: Educator

https://drive.google.com/open?id=1_sKIAAPTWIZMGywH1G70OK0fYSaX9ODl

Calificarea acordată: Conducător muzical 

https://drive.google.com/open?id=1O8Tn5nAvfKgUODaWSr-XgOZy1FZ7Upvl

Calificarea acordată: Educator (forma de învățămât – dual) 

https://drive.google.com/file/d/1SsNIsDXIX4SwK96-E7d9833x2V8bA6Hq/view?usp=sharing

SPECIALITATEA:  ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

Calificarea acordată: Învățător

https://drive.google.com/open?id=1uf0ti00o4eVd7akakxVkMErC-EHWxXUL

 

SPECIALITATEA: JURISPRUDENȚĂ

Calificarea acordată: Grefier

https://drive.google.com/file/d/1t9f9nJM97QZnwbdhPwwSQ7yu_xRuJkrK/view?usp=sharing

Scopurile educaționale și profesionale

A vorbi despre imaginea şi credibilitatea justiţiei presupune a analiza din perspectiva psihologică fenomenele care se produc în cadrul instanţelor judecătoreşti. Funcţia grefierului include: aptitudini profesionale; acceptarea Codului deontologic (valorietice); acceptarea existenţei unei îndatoriri faţă de societate. Ținând seama de faptul că o componentă esenţială a structurii organizatorice, numite instanţe judecătoreşti, o reprezintă Corpul grefierilor şi faptul că raţiunea de a exista a compartimentelor auxiliare este slujirea cetăţeanului.

În înfăptuirea actului de justiție, munca grefierilor constituie un real sprijin pentru magistrați, competența și îndeplinirea corectă a sarcinilor care le revin, jucând un rol important în buna desfășurare a întregii activități a instanțelor judecătorești.

SPECIALITATEA: TEOLOGIE

Calificarea acordată: Predicator

https://drive.google.com/open?id=1ZMytIOe31vKYAkQRpwKAdZ2FHO2KJHuN

Scopurile educaționale și profesionale

În cadrul acestei specializări se creează competențe teologic-profesionale și de abordare interdisciplinară care pot fi valorificate în cadrul unui dialog teologie-cultură menit reconfigurării religioase a contemporaneității, și în cadrul dialogului interconfesional, interreligios și ecumenic. Pe baza principiilor, normelor și valorilor doctrinare, religios-morale și canonice, se creează competențe de aplicare a strategiilor de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă, de punctualitate, conștiinciozitate și responsabilitate socială. Aflat într-o echipă multidisciplinară, absolventul acestei specializări are competențele necesare pentru a aplica tehnici de muncă eficientă, cu respectarea principiilor de credință religioasă.

SPECIALITATEA: TURISM

Calificarea acordată: Agent de turism

https://drive.google.com/open?id=1MXYMRP4urAzoQAypJxJmWw7yjclZoK3S