Misiune & Viziune

Colegiului „Mihai Eminesu” din Soroca asigură formarea inițială a elevilor la programele: Învățământ primar, Educație timpurie, Asistență socială, Servicii administrative și de secretariat, Turism, Jurisprudență, Teologie, precum și dezvoltarea, eficientizarea, sporirea calității și relevanței acestor programe, orientate spre cerințele economiei naționale, pentru asigurarea sinergiei dintre domeniile de formare profesională și sectorul real al economiei.

Misiunea rezidă în:

  • îmbunătățirea permanentă a ofertei educaționale, în raport cu nevoile societății, cu exigenţele beneficiarilor direcţi şi indirecţi și cu standardele de calitate naționale;
  • crearea unui climat de învățare stimulativ, care să asigure evoluția personală și performanța;
  • formarea unor tineri deschiși spre cunoaștere și cultură;
  • pregătirea unor absolvenți capabili de a se integra activ, eficient și cu succes în societate;
  • participarea la programele și proiectele de cooperare la nivel național și internațional.

Viziunea:

Colegiului „Mihai Eminesu” din Soroca este o instituție de învățământ care își propune să promoveze o educație modernă, să ofere elevilor posibilitatea dezvoltării lor plenare în ceea ce privește acumularea de cunoștințe, formarea și modelarea caracterului, dezvoltarea și întărirea deprinderilor și competențelor.

Instituția este preocupată de crearea unui climat favorabil pentru resursa instituțională prin promovarea învățării continue.

Principalul obiectiv este ca instituția noastră să fie un organism viabil pentru resursele sale materiale și umane cu reverberații în mentalul colectiv, cu oameni eficienți, pragmatici, adulți și elevi care pretind unii de la alții, dar și oferă în aceeași măsură.