Sidebar

Misiune & Viziune

Misiunea instituției – crearea  un mediu educațional stimulativ, caracterizat prin profesionalism, echitate, eficiență, deschidere către nou și progres; promovarea competenţelor şi calificărilor solicitate pe piaţa muncii, în concordanţă cu standardele competitive europene.

Viziunea instituției – promovarea unui mediu concurenţial calitativ, bazat pe creativitate şi inovaţie, dublat de tradiţie, formarea unei personalități pragmatice, de succes, în concordanţă cu valorile naţionale şi universale.

Principii și valori promovate:

  1. Principiul calității – în baza căruia activitatea, în colegiu, se va raporta la standardele naționale de referință și la bunele practici naționale și internaționale;
  2. Principiul relevanței – în baza căruia pregătirea specialiștilor va răspunde de dezvoltarea social-economică a țării;
  3. Principiul dezvoltării parteneriatelor;
  4. Principiul incluziunii sociale;
  5. Principiul eficienței manageriale și financiare;
  6. Principiul transparenței;
  7. Principiul susținerii și promovării personalului din instituție;
  8. Principiul respectării dreptului la opinie a beneficiarilor (elevilor) din colegiu.