Istoric

Colegiul „Mihai Eminescu”  din Soroca – instituţie de învăţământ situată într-un spaţiu pitoresc, cu trecut pecetluit în istorie şi cu un prezent frumos, instituţie ce are un nume dăltuit cu litere mari, dobândit prin ani buni de muncă şi perseverenţă. Este unul din cele mai durabile edificii care contribuie la crearea unei imagini estetice în municipiu şi definit drept cea mai veche cetate de carte.

Încă din 1871, Direcţia Zemstvei Soroca  insistă să se deschidă o şcoală reală la Soroca. La 27 septembrie 1900, se înfiinţează Liceul de fete din Soroca ca gimnaziu rusesc cu trei clase. Problema unei noi clădiri pentru acest liceu devine ocupaţie de bază. Astfel, la începutul anului şcolar 1905-1906, clădirea din piatră a liceului  cu două etaje şi-a deschis uşile.

În anii 1910-1911, este amenajată pe lângă liceu şi o capelă ortodoxă, care a fost sfinţită la 30 martie 1911, în numele Naşterii Preasfintei Fecioare. Clădirea se păstrează şi astăzi, trecând în posesia şcolii pedagogice ,,Boris Glavan”, azi Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca, instituţie care a fost fondată  în iunie 1912, în baza decretului Gubernial cu privire la instituirea Seminarului Pedagogic din Soroca, menit să pregătească cadre didactice cu durata studiilor de 4 ani. 

            În anul 1918, această instituţie este reorganizată în Şcoala Normală ,,Petru Maior”. În 1932, elevii acestei şcoli sunt transferaţi la Bălţi, mai apoi, în anul 1941, îşi întrerupe activitatea, fiind reluată în 1944 şi transformându-se,  peste un an,  în Şcoală Pedagogică.

Mai târziu, au loc alte schimbări: în 1953, Şcoala Pedagogică din Soroca pregăteşte cadre didactice la specialităţile Învăţător de clasele primare şi Educator în grădiniţele de copii, iar din 1965 – Învăţător de muzică şi educator muzical în instituţiile preşcolare.

            Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 8 mai 1991, Şcoala Pedagogică ,,Boris Glavan” este reorganizată în Şcoală Normală, iar din 1998 – în Colegiul Pedagogic ,,Mihai Eminescu” din Soroca – instituţie de învăţământ superior de scurtă durată, ulterior   instituţie de învăţământ mediu de specialitate (din 2003).

Ultima modificare ţine de Hotărârea Guvernului din 23 iunie 2016, care stipulează că instituţia de învăţământ profesional tehnic postsecundar este redenumită din Colegiul Pedagogic ,,Mihai Eminescu”, Soroca în Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca.

            Deşi a trecut prin mai multe reforme, această instituţie a rămas devotată în realizarea scopului său: de a promova un învăţământ de calitate, racordat la schimbările şi viziunile moderne din educaţie.

            Astăzi, în Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca, îşi fac studiile peste 600 de elevi, formarea cărora se axează pe motivaţie şi responsabilitate, pe exigenţă şi implicare activă.

            Pe parcursul anilor, acest colegiu  și-a justificat existenţa  prin cadrele didactice competente, prin elevi premianţi la diverse concursuri şi a absolvenţilor care au realizat cariere de succes, sfinţind, cu abnegaţie, numele acestei şcoli.