Contacte

Adresa: Soroca,​str. Ion Creangă 19

E-mail: soroca.colped@rambler.ru

Director:
0230 2 31 91

Director adjunct pentru instruire și educație
0230 2 31 25

Fax:  0230 2 31 25

Anticamera
0230 2 34 52

Contabilitate
0230 2 63 25