Forme de sprijin a elevilor

În instituție bursele se alocă în baza HG nr.1009 din 01.09.2006 ”cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru …, elevii din instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar…”, cu modificările ulterioare în anexele nr.1 și nr.2 din 01.01.2017, 01.01.2018.

Bursa de studii se calculează – 70%  din numărul total de elevi bugetari. De bursă de studii beneficiază atât elevii cu finanțare la buget, cât și cei cu finanțare prin contract.

Bursa de studii este de III categorii:

  • Categoria I – 10% din elevi
  • Categoria II – 20%
  • Categoria III – 70%

Respectiv cuantumul bursei îl constituie:

  • Categoria I – 660 lei
  • Categoria II – 550 lei
  • Categoria III – 505 lei

Pentru elevii cu profil pedagogic la cuntumul stabilit se adaugă 20% pentru fiecare categorie.

La elevii anului IV  – profil pedagogic se adaugă 40% la suma alocată, la elevii anului IV de la celelalte specialități – 20%.

Bursa socială se formează din 10% din numărul total de bursieri.