Activitate instructiv-educativă: Reguli și măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor

Prevenirea incendiilor este una din activitățile de bază a sistemului de Protecție civilă din cadrul instituției.

În acest context, la data de 07 decembrie 2021, responasabilul de Protecția civilă – Cristina DOGA,  a desfășurat o activitate instructiv-educativă cu genericul: Reguli și măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor.

Beneficiarii instruirii au fost locatarii căminului instituțional, care prin intermediul activității și-au format atitudini şi deprinderi de comportament responsabil în caz de incendiu, în același timp conștientizând că aplicarea lor corectă le va oferi siguranță, proteja sănătatea și chiar salva viața.