DIALOG EDUCAȚIONAL INTERNAȚIONAL

Astăzi, 06 decembrie 2021, în CMES a derulat Dialogul Educațional Internațional cu subiectul: Schimb de experiență privind abilitățile practice la specialitatea Turism, organizat în parteneriat cu Școala Profesională Superioară din Vinița, Ucraina.

În cadrul activității, organizate în regim on-line, reprezentanții din ambele instituții – membrii administrației, cadrele didactice și elevii au discutat despre substanțialitatea domeniului de formare profesională Turism; au evidențiat punctele forte ale fenomenului turistic și au valorificat stagiile de practică ca soluție pentru o trecere ușoară de la instruire la viața activă.

Responsabili de organizarea întrunirii în mediul virtual: Tatiana VIȘNIOVAIA, director CMES, Victoria NOSOV și Dumitru URETII – cadre didactice la domeniul de formare profesinală Turism.