Educatia muzicală exprimă modul de a trăi şi iubi Frumosul

Educația muzicală, alături de alte obiecte de învăţământ, aduce o importantă contribuţie la realizarea educaţiei estetice a elevilor, în sensul dezvoltării capacităţii  lor de a înţelege frumosul din artă, a-l însuşi şi a-l aplica în viaţa de zi cu zi, contribuind astfel la formarea și desavârșirea personalității.

Prin îmbinarea armonioasă  a mijloacelor de realizare a educației muzicale, contribuim la consolidarea cunoștințelor și a deprinderilor muzicale, la dezvoltarea dispozițiilor speciale care se vor transforma ulterior în aptitudini sau chiar talent. Numai de noi, de viitorii cultivatori ai muzicii, depinde tăria acestui lanţ, la care rând pe rând, generaţiile trecute au pus câte o verigă făurită de sufletul lor. Avem o datorie sfântă să păstrăm neatinsă această comoară a sufletului, înfăţişând-o în toată frumuseţea ei generaţiilor de azi şi de mâine!

,,A cânta- este cu adevărat un alt fel de a respira”

Rainer Maria Rilke