Final de semestru încununat cu succes. Dincolo de eșecuri și provocări ale timpului, avem cu ce ne lăuda.

La data de 11.12.2020 în cadrul Colegiului ,,Mihai Eminescu” din Soroca a avut loc Conferința tematică cu prilejul celei de a 72- a aniversare de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului și în contextul celor 40 de ani de la fondarea instituției.

În cadrul conferinței tematice au fost implicați 7 elevi de la specialitățile Jurisprudență și Servicii administrative și de secretariat,  fiecare din ei au cercetat un subiect tematic cu tentă în materia drepturilor omului, astfel fiecare din vorbitori a tratat un anumit subiect atât la nivelul expunerii scrise cât și la faza expunerii publice.

Conferința a întrunit o serie de activități:

  • Redactarea unei publicații științifice conform rigorilor expuse;
  • Susținerea publică/online a discursurilor pe marginea articolelor redactate în mod persuasiv și elocvent;
  • Publicarea articolelor în ziarul instituției Meridianul Transorizontic al instiегэшушю

Publicațiile au fost evaluate de către Comisia de Evaluare Tatiana Vișniovaia, Usatîi Emilia, Revenco Victoria drept rezultat au fost decernate cu titlul de excelență, locul I, II, III.

Participanții conferinței au izbutit să treacă peste o experiență academică nouă, au demonstrat persuasiune și concludență la capitolul discurs public fiind cel mai bun exercițiu practic pentru o bună angajare în ulterioarele experiențe profesionale precum și tehnoredactarea unui articol științific ce necesită multă abnegație și cercetare.

Au ieșit în evidență următorii participanți:

Titularii diplomelor de excelență: Cristina Lisnic, gr. 35 și  Gologurschi Cristian, gr. 34, ambii fiind participanți și în cadrul conferinței republicane organizată de colegii noștri din cadrul Colegiului ,,Alexei Mateevici” din Chișinău, care s-au învrednicit de locul II și III.

Absolvenții din acest an ne-au surprins prin dedicație și persevernță astfel:

  • Locul I  au obținut Cornelia Pogorevici și Elena Marjinean
  • Locul II a fost meritat de eleva Ruban Cristina, gr. 35.
  • Locul III au fost decernați elevii anului IV Ilușca Sergiu și Crasnavciuc Andreea.

Pe final vreau să remarc că fiecare din cei menționați mai sus au dat dovadă de responsabilitate și perseverență, chiar dacă multe mai  trebuie învățate și ajustate până la forma perfecta,  le-am sugerat să nu abandoneze niciodată ceea ce nu știu să facă, ci  mai degrabă să combine cu ceea ce știu să facă.

Colaborarea noastră cu siguranță nu este ultima, despre acest aspect au nuanțat elevii la decernarea diplomelor.

Diana TANAS, profesoară

grad didactic II, coordonatoare a activităților cu prilejul Zilei Internaționale a Drepturilor Omului.