Sidebar

Raportul stagiului de practică – grupa 41, specialitatea Educația timpurie

Acest stagiu de practică, are drept scop dezvoltarea continuă a abilităților și competențelor profesionale în acord cu specificul atribuțiilor și sarcinilor de lucru corespunzătoare calificării profesionale, precum și documentarea, colectarea materialelor, informației etc. Ținând cont de faptul că stagiile de practică sunt parte integrantă obligatorie a procesului educațional și se realizează în scopul formării/dezvoltării competențelor profesionale ale elevilor, specifice calificării profesionale, activitatea practică completează activitatea didactică în care, elevii au însușit cunoștințe teoretice de bază, astfel încât acest tip de practică să contribuie la dobândirea competențelor și abilităților profesionale cerute de integrarea pe piața muncii.