Sidebar

Raportul de totalizare a stagiului de practică – specialitatea Asistență socială, grupa 43

Astăzi înţelegem mai bine ca oricând că trăim într-o lume în continuă schimbare. Pentru confruntarea cu viitorul, sitemele de învăţământ şi de formare profesională, trebuie să fie adaptate pentru a oferi o bază largă de cunoştinţe şi pentru a dezvolta competenţe necesare vieţii active.

Stagiile de practică sunt o primă încercare de integrare în domeniul optat și sunt concepute ca fiind, în mod primordial, un instrument de dobândire a unor competențe și abilități
practice de către  elevi/studenți.

În acest context, la data de 10.12.2020, în colegiu s-a desfășurat raportul de totalizare a stagiului de practică – specialitatea Asistență socială, coordonator Aliona Tașnic.

La finele stagiului elevii grupei 43 au conștientizat că a fi un bun profesionist înseamnă a fi competent în ceea ce faci, iar lucrul acesta vine din cunoştinţele acumulate şi din dorinţa de a le transpune cât mai eficient în practică.