Sidebar

Acces pentru Succes: dezvoltarea parteneriatului durabil și sigur

Interesul pentru copil ca ființă umană cu drepturi depline este unul din principalele aporturi ale secolului XXI în evoluția umanității – „secolul copilului”.

În acest context, în Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca, s-a desfășurat activitatea extracurriculară cu genericul: „Politici asistențiale privind protecția socială a copilului și familiei – abordări interdisciplinare”.

Invitatul special, Irina Napercovschii, specialist principal în problemele adopției, tutelei și curatelei, ne-a relatat despre politicile ce țin de susținerea familiei și copilului, despre aspectele procedurale și instrumentele necesare intervenției sociale în ocrotirea  și sprijinirea familiei, în dezvoltarea și consolidarea solidarității familiale, în prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială, precum și despre asigurarea unei intervenţii eficiente și adecvate a copiilor  aflați în situaţie de risc menite să asigure respectarea drepturilor copilului.

Conținutul informativ și metodologic  a fost recepționat de către elevii domeniilor de formare profesională Asistență socială și Jurisprudență, care au manifestat un interes sporit pe parcursul întregii activități, conștientizând că cele discutate prezintă subiecte indubitabile în practicile judiciare și asistențiale.

Responsabili de organizarea activității au fost cadrele didactice: Usatîi Emilia, Tașnic Aliona și Tanas Diana.