1 septembrie – Ziua Cunoștințelor!

Astăzi, primul sunet ne trezeşte tuturor deosebite emoţii pentru noul an de studii. Este frumosul prilej, pentru fiecare actor al procesului instructiv-educativ, să păşească, cu încredere şi entuziasm, pragul Colegiului ,,Mihai Eminescu” din Soroca.

Stimaţi manageri şi cadre didactice, sunteţi cei care modelaţi sufletele discipolilor, investiţi în vieţile lor inteligenţă, valori şi idealuri înalte. Să vă bucuraţi de rezultatele dorite ale discipolilor  dumneavoastră şi să trăiţi împliniri şi realizări măreţe.

E sărbătoarea ce marchează primii paşi spre succes pentru elevii anului I, cărora le dorim perseverenţă şi motivaţie sigură în formarea competenţelor ce duc spre profesionalism şi un viitor luminos.

Felicitări, dragi elevi, cu începutul noului an de studii, 2020-2021. Vă dorim să sorbiţi cu spor din seva cunoştinţelor  noi, aşezând în capul mesei, la orice activitate, calitatea, responsabilitatea, sârguinţa şi cumsecădenia.

Stimaţi părinţi, vă adresăm un buchet de felicitări cu sosirea acestui an şcolar. Vă dorim să vă simţiţi apreciaţi şi mulţumiţi pentru grija şi eforturile investite în scumpii voştri copii.

Un an rodnic tuturor, plin de viaţă şi trepte ascendente.