Sidebar

Ultimul sunet în tăcere…

Stimați profesori, elevi și părinți!

Sărbătoarea ,,Ultimul sunet”, în Colegiul ,,Mihai Eminescu”din Soroca, transcede prin excelenta rememorare a unor evenimente remarcabile, într-o perioadă de timp, a promoției 2020.

O constantă calitativă în activitatea colegiului este dată de prezența acestor grupe de elevi la diverse specialități, care au obținut rezultate bune și foarte bune pe parcursul anilor de studii.

Această perioadă nu este numai o trecere în revistă a activităților pedagogice desfășurate, ci devine o adevărată viață reală a tuturor, care, zi de zi, au dat trăire formării și dezvoltării unor personalități capabile să formeze OAMENI.

Aici a fost generată, sădită și a rămas ca o permanență o enormă bogăție de trăiri individuale și colective. Colegiul ,,Mihai Eminescu”din Soroca este asemenea unui izvor de apă vie, care a adunat profesori și elevi într-o comunitate mică, dar puternic racordată la valorile umaniste, determinând treptat progresia geometrică prin care instituția și-a multiplicat forțele. Fiecare dintre absolvenții săi poartă în inimă, cu ambiție și nostalgie, amintiri, emoții, sentimente, gânduri, provocate de anii de formare.

Munca tuturor cadrelor didactice a fost tenace și permanentă, experiența pedagogică și psihologică și-au spus cuvântul extraordinar de mult în rezultatele pe care le-au obținut acești elevi. Asemenea unor sculptori, au dăltuit, cu migală și pricepere, personalități puternice, au altoit în fiecare elev ramuri viguroase de ambiție, curaj, de bucurie, obținută cu pași mici, dar siguri, s-au aplecat asupra fiecărui absolvent cu mult respect, cu multă încredere și au reușit.

Dorim ca acești absolvenți frumoși să ne poarte numele și faima și întotdeauna să dea preț pe calitățile dezvoltate în această instituție: disciplina și obișnuința muncii, corectitudinea și cinstea, omenia și respectul.

Fie ca această zi de sărbătoare să vă înalțe sufletele, aducând recunoștință și dragoste, dovada că ați însușit Lecția de Viață, Lecția de Cultură, Lecția de Omenie.

Cu deosebită considerație,

directorul CMES,

                                                                                        Tatiana VIȘNIOVAIA

Mai 2020