Sidebar

Totalizarea stagiului de practică – specialitatea Asistență socială (grupa 43A)

Drepturile omului sunt o prioritate pentru asistentul social și de aceea aceștia pledează și investesc într-un sistem de asistență sociala transformativă și sustenabilă pentru oamenii care sunt în situații vulnerabile!

În acest context, considerând că  domeniul Asistenței sociale insuflă credinţa în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea şi în  valoarea persoanei umane, considerând că  pedagogul social pledează pentru egalitatea în drepturi a tuturor, favorizând  progresul social  şi  instaurând condiţii mai bune de viaţă, elevii – practicanți al domeniului de formare profesională Asistență socială (calificarea pedagog social), au tratat cu cea mai mare importanţă, pe tot parcursul stagiului de practică tema: ,,Asistentul social – protector și militant al drepturilor omului”.

Coordonatorii stagiului de practică ce precede probele de absolvire: Emilia Usatîi, Aliona Tașnic și Tatiana Mitrofan.

BRAVO ELEVILOR!!!