Sidebar

Adunarea generală de părinți

La data de 20 ianuarie 2020, în incinta colegiului s-a desfășurat adunarea generală cu părinții elevilor anului I,II și III de studii.

Ședința a început cu mesajul directorului instituției, după care șefii de secție didactică au prezentat părinților rezultatele reușitei și frecvenței elevilor pentru I semestru al anului de studii 2019-2020, iar directorul-adjunct pentru instruire și educație a adus la cunoștință Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de BAC.

Deasemenea în cadrul adunării, comisia CEIAC din instituție, a înaintat părinților chestionare prin care s-a evaluat gradul de satisfacți a acestora față de instituția în care studiază copii lor.