Sidebar

ATENȚIE !  CONCURS !

ATENȚIE !  CONCURS !

         Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca, str. Ion Creangă 19, anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de director adjunct în probleme de gospodărie.

Candidații pentru ocuparea funcției depun personal la Specialistul servicii personale, în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte:

 1. cererea de participare la concurs, al cărui model este specificat în anexa nr.1 la Regulament;
 2. copia actului de identitate;
 3. copia/copiile actului/actelor de studii;
 4. curriculum vitae de model Europass, specificat în anexa nr.2 la Regulament;
 5. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical,fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției;
 6. Cazier judiciar/declarația pe propria răspundere;
 7. lista actelor depuse, cu paginile numerotate în două exemplare.

Actele vor fi depuse până la 13 ianuarie 2020, până la orele 15.00.

Numărul de telefon, adresa electronică şi poştală a persoanei responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primire a dosarului: Revenco Mariana, 023023452/068410005, mariana.revenco@bk.ru

 

         Bibliografia

 1. Codul muncii al Republicii Moldova Nr. 154 din 28.03.2003, Monitorul Oficial, nr. 159-162, art.  648;
 2. Codul Educației nr. 152 din 17 iulie 2014, Monitorul Oficial nr. 319-324, art. 634;
 3. Legea nr. 181 din 25.07.2014 a finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, Monitorul Oficial nr. 223-230, art. 519;
 4. Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, Monitorul Oficial nr. 441-447, art. 715;
 5. Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice, Monitorul Oficial 197-205;
 6. Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic pe anii 2013-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.  97 din 2013;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 1234 din 12.12. 2018 privind condiţiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică,Monitorul Oficial nr. 480-485, art. Nr. 1311;
 8. Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ profesional tehnic. Monitorul Oficial, 2015, nr. 206-210, art. 1363.