Sidebar

Forumul: „Tinerii pedagogi schimbă lumea”

La data de 29 mai, în incinta Palatului de cultură, sub igida Direcției de învățământ, s-a desfășurat ședința Forumului Tinerii pedagogi schimbă lumea, monitorizată de șefa Direcției de învățământ, doamna Angela Mușenco. Colegiul Mihai Eminescu din Soroca a fost parte componentă a Forumului, atât prin cuvântul frumos spus cu privire la prezentarea instituției și admiterea 2019, cât și prin prezența majorității tinerilor pedagogi-absolvenți ai colegiului. S-au spus cuvinte de laudă și mulțumire, în adresa corpului didactic de la colegiu, de către tinerii pedagogi care activează în învățământul primar și în instituțiile de educație timpurie.